ПрАТ "Чорнобаївське АТП 17149"
 

ПрАТ "Чорнобаївське АТП 17149"

Код за ЄДРПОУ: 03120271
Телефон: (04739) 2-20-40
Юридична адреса: 19900 Черкаська область, смт Чорнобай, вул. Черкаська,1
 
 

Вид інформації: "Станом на 30.04.2014" ***** Дата розміщення: 2019-03-06


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор   Замана Олександр Анатолiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.30.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Чорнобаївське автотранспортне пiдприємство 17149"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента19901 Черкаська область, Чорнобаївський р-н, Чорнобай вул. Черкаська, 1
4. Код за ЄДРПОУ03120271
5. Міжміський код та телефон, факс(04739) 2-32-31 (04739) 2-32-31
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії30.04.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінціhttp://atp17149.prat.uaв мережі Інтернет30.04.2014
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
30.04.2014обраноЧлен наглядової радиIльченко Валерiй ПавловичНС 885982
05.01.2001 Соснiвським РВУМВС України в Черкаськiй областi
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) обрано: Член наглядової ради Iльченко Валерiй Павлович (паспорт: НС 885982, 05.01.2001, Соснiвським РВУМВС України в Черкаськiй областi), який не володiє акцiями, термiном на 3 роки. Посади, якi обiймала особа: Член наглядової ради ПрАТ "Чорнобаївське АТП 17149". Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
30.04.2014обраноЧлен наглядової радиСтарiков Олександр МиколайовичIН 041558
14.04.2014 7101
0.001
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) обрано: Член наглядової ради Старiков Олександр Миколайович (посвiдка на тимчасове проживання: IН 041558, 14.04.2014, 7101), який володiє акцiями 10 шт. (0,001%), термiном на 3 роки. Посади, якi обiймала особа: Член наглядової ради ПрАТ "Чорнобаївське АТП 17149". Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
30.04.2014обраноГолова наглядової радиСтарiкова Iнна ВалерiївнаНС 692104
06.10.1999 Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
60.6
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) обрано: Голова наглядової ради Старiкова Iнна Валерiївна (паспорт: НС 692104, 06.10.1999, Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi), який володiє акцiями 501808 шт. (60,6%), термiном на 3 роки. Посади, якi обiймала особа: Приватний пiдприємець, Голова наглядової ради ПрАТ "Чорнобаївське АТП 17149". Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
30.04.2014обраноРевiзорIльченко Лариса МиколаївнаНС 886014
05.01.2001 Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) обрано: Ревiзор Iльченко Лариса Миколаївна (паспорт НС 886014, 05.01.2001, Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi), який не володiє акцiями, термiном на 3 роки. Посади, якi обiймала особа: Ревiзор ПрАТ "Чорнобаївське АТП 17149". Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
30.04.2014звільненоДиректорЗамана Олександр АнатолiйовичНЕ 297912
05.04.2003 Чорнобаївським РВ УМВС України в Черкаськiй обл
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення зборiв наглядової ради (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) звiльнено: Директор Замана Олександр Анатолiйович (паспорт: НЕ 297912, 05.04.2003, Чорнобаївським РВ УМВС України в Черкаськiй обл), який не володiє акцiями. Перебував на посадi з 2011 року. Посади, якi обiймала особа: заступник директора ВАТ "Чорнобаївське АТП 17149". Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
30.04.2014звільненоГолова наглядової радиСтарiкова Iнна ВалерiївнаНС 692104
06.10.1999 Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
60.6
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) звiльнено: Голова наглядової ради Старiкова Iнна Валерiївна (паспорт: НС 692104, 06.10.1999, Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi), який володiє акцiями 501808 шт. (60,6%). Перебував на посадi з 2011 року. Посади, якi обiймала особа: Приватний пiдприємець. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
30.04.2014звільненоЧлен наглядової радиIльченко Валерiй ПавловичНС 885982
05.01.2001 Соснiвським РВУМВС України в Черкаськiй областi
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) звiльнено: Член наглядової ради Iльченко Валерiй Павлович (паспорт: НС 885982, 05.01.2001, Соснiвським РВУМВС України в Черкаськiй областi), який не володiє акцiями. Перебував на посадi з 2011 року. Посади, якi обiймала особа: пенсiонер. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
30.04.2014звільненоЧлен наглядової радиСтарiков Олександр МиколайовичIН 041558
14.04.2014 7101
0.001
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) звiльнено: Член наглядової ради Старiков Олександр Миколайович (посвiдка на тимчасове проживання: IН 041558, 14.04.2014, 7101), який володiє акцiями 10 шт. (0,001%). Перебував на посадi з 2011 року. Посади, якi обiймала особа: директор по iнвестицiям ВАТ IК"Сандекс". Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
30.04.2014звільненоРевiзорIльченко Лариса МиколаївнаНС 886014
05.01.2001 Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) звiльнено: Ревiзор Iльченко Лариса Миколаївна (паспорт НС 886014, 05.01.2001, Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi), який не володiє акцiями. Перебував на посадi з 2011 року. Посади, якi обiймала особа: пенсiонер. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
30.04.2014призначеноДиректорЗамана Олександр АнатолiйовичНЕ 297912
05.04.2003 Чорнобаївським РВ УМВС України в Черкаськiй обл
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiшення зборiв наглядової ради (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) призначено: Директор Замана Олександр Анатолiйович (паспорт: НЕ 297912, 05.04.2003, Чорнобаївським РВ УМВС України в Черкаськiй обл), який не володiє акцiями, термiном на 3 роки. Посади, якi обiймала особа: заступник директора ВАТ "Чорнобаївське АТП 17149", Директор ПрАТ "Чорнобаївське АТП 17149". Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.